Voda je jedna z nejrozšířenějších sloučenin na zemi. Bez ní se neobejde prakticky žádná lidská činnost a její využití je velice různorodé. Voda se dá použít k zábavě, jako hnací médium, jako médium pro přenos tepla a energie, je nekonečným zdrojem energie, a samozřejmě je původcem a hlavním motorem života na naší planetě. Ovlivňuje počasí, reguluje teplotní poměry na zemi, v okolí jejích zdrojů vznikala lidská sídla, má významný vliv na technologický rozvoj celé naší populace. Není snad jediný obor lidské činnosti, ke kterému by nebylo vody zapotřebí.

Všichni známe tři základní skupenství vody: plyn – kapalina – tuhá látka, neboli pára – voda – led. Jednotlivá skupenství se dají posuzovat podle jejich požadované kvality. Voda je např. pitná, destilovaná, pramenitá, studniční, tvrdá, užitková, ultračistá. Tyto vlastnosti mají různý význam pro různá použití. A v tento okamžik vstupuje na scénu naše firma Laurich s.r.o. Jsme tady pro to, abychom připravili vodu takových vlastností, které budou nejlépe odpovídat potřebám našeho zákazníka.

Bez vody by nevzniklo mnoho nádherných sportů, při nichž člověk ve vodě plave, skáče do ní, jezdí po ní nejrůznějšími udělátky, překonává rekordy. A kolik různých sportů se dá provozovat na zmrzlé vodě! A právě tady Laurich s.r.o. uplatňuje svoje zkušenostmi při úpravě vody před zmrznutím, stejně jako dokážeme výrazně zlepšit kvalitu ledu.

Páru většina z nás vnímá pouze jako opar nad hrncem, kde se vaří nejrůznější dobroty, a přesto i ona má mnoho různých podob jako pára přehřátá, ostrá, sytá, vysokotlaká. Také při její výrobě pomáhá Laurich s.r.o. s úpravou vody, která následně ovlivňuje kvalitu páry.

  • Voda ve své nejčistší podobě, kdy jí již můžeme nazývat oxidan, má využití ve snad dnes nejrychleji se rozvíjejícím odvětví – elektrotechnice. Používá se při výrobě polovodičů, slunečních kolektorů, různých elektrotechnických součástek. V této podobě se také používá například při výrobě CD a DVD nosičů nebo zrcadel. Tady všude se používá jako čistící prostředek a i její výrobu zajišťuje firma Laurich s.r.o.

  • O vodě již bylo napsáno mnoho a mnoho ještě bude. Je to právě pro její ohromnou variabilitu použití a její nenahraditelnost a přitom jednoduchost. V současné době již voda pro nás přestává být samozřejmostí, především v její čisté podobě a začíná se klást důraz na její šetrné využití. Hledají se i další způsoby jejího získávání a úpravy z nestandardních zdrojů, a to i ne úplně obvyklými postupy. I tady firma Laurich s.r.o má čím přispět.
  • A to je jen jedna strana procesu – vstup. Voda je upravená a připravená k účelu použití, pro který byla vyrobena. Proces proběhne a z kvalitní vody nám vzniká voda odpadní. V tomto případě, ale voda nemusí být nutně odpadem. Je možné jí znovu upravit a vrátit zpět do daného technologického procesu. Je to velká příležitost, jak snížit její spotřebu a ochránit životní prostředí. A jak jinak – i zde si Laurich s.r.o. ví rady a umí pomoci.
  • Zkuste se i vy zamyslet nad možnostmi využití vody. Já znám dokonce jednoho a ten ji pije!

Nezávazná poptávka

Poptejte služby v oblasti úpravy vody. Vyplňte nezávaznou poptávku a my se Vám obratem ozveme.

Nezávazná poptávka