Společnost Laurich s.r.o., byla založena v roce 1994. Od svého vzniku působí v oblasti úpravy vody a neustále se rozšiřuje spektrum služeb pro své klienty. Činnosti společnosti jsou: distribuce iontoměničů a aktivního uhlí Purolite, chemických reagentů IN-ECO, projekty a dodávky úpraven vody a servis kotelních a chladících vodních okruhů.

Vedení a zaměstnanci společnosti Laurich s.r.o se zavazují respektovat tyto zásady:

  • Zlepšovat systém řízení a zlepšovat všechny procesy řízení

  • Zajišťovat jakost všech poskytovaných služeb a výrobků
  • Hodnotit dodavatele z hlediska kvality dodávek, výběr našich dodavatelů je podřízen kriteriu jakosti jejich dodávek
  • Podporovat odbornou úroveň našich zaměstnanců, abychom mohli pružně a efektivně reagovat na měnící se potřeby našich zákazníků
  • Usilovat o optimalizaci a efektivitu využívaní všech vlastních zdrojů tak, abychom našim zákazníkům poskytovali služby v příznivých nákladových a termínových relacích
  • Posilovat postavení v oboru

Činíme vše pro naplnění našeho cíle: Důvěra a spokojenost našich zákazníků s vodou upravenou firmou Laurich s.r.o.

Chlumec, 1.1.2009

Ing. Daniel Beneš
jednatel společnosti